Skip to Main Content

The University of Tennessee

Power Information Technology Laboratory

Min H. Kao Department of Electrical Engineering and Computer Science

Oakridge Logo


Power IT Lab » People » Alumni


Former Students

 • Yinfeng "Annie" Zhao, Ph.D., (2023)
 • Abigail "Abby" Till, Ph.D., (2023)
 • Khaled M. Alshuaibi, Ph.D., (2022)
 • Weikang "Ferriad" Wang, Ph.D., (2021)
 • Ibrahim Altarjami, Ph.D., (2021)
 • Mirka Mandich, M.S., (2021)
 • Lakshmi Sundaresh, Ph.D., (2020)
 • Xianda "Dan" Deng, Ph.D., (2020)
 • Hesen "Harrison" Liu, Ph.D., (2018)
 • Ling "Ellen" Wu, Ph.D., (2018)
 • Hongyu "Howie" Li, Ph.D., (2017)
 • Abdulelah Alharbi, Ph.D., (2017)
 • Micah J. Till, Ph.D., (2017)
 • Dao "Daniel" Zhou, Ph.D., (2017)
 • Shennan "Cindy" Chen, Ph.D., (2016)
 • Gefei "Derek" Kou, Ph.D., (2016)
 • Jiahui "Jason" Guo, Ph.D., (2016)
 • Jidong "Jack" Chai, Ph.D., (2016)
 • Lingwei "Eric" Zhan, Ph.D., (2015)
 • Yin "Laura" Lei, Ph.D., (2015)
 • Jerel Culliss, Ph.D., (2015)
 • Ye "Zoe" Zhang, Ph.D., (2014)
 • Bradley K. Greene, M.S., (2013)
 • Penn N. Markham, Ph.D., (2012)
 • Yanzhu "Kelly" Ye, Ph.D., (2011)
 • Lang Chen, Ph.D., (2011)
 • Lei Wang*, Ph.D., (2010)
 • YingChen "YC" Zhang*, Ph.D., (2010)
 • Jason N. Bank*, Ph.D., (2009)
 • Tao Xia*, Ph.D., (2009)
 • JingYuan "Janny" Dong*, Ph.D., (2008)
 • Robert M. Gardner*, Ph.D., (2008)
 • Mark Baldwin*, Ph.D., (2008)
 • Jian "Ryan" Zuo*, Ph.D., (2008)
 • Joshua Wang*, Ph.D., (2008)
 • Kyung Soo "Will" Kook*, Ph.D., (2007)
 • Kevin Khan*, M.S., (2006)
 • Stanley Atcitty*, Ph.D., (2006)
 • Chunchun "Emily" Xu*, Ph.D., (2006)
 • Li Zhang*, Ph.D., (2006)
 • Ling Chen*, Ph.D., (2006)
 • Bruce Billian*, M.S., (2005)
 • Vivian Liang*, M.S., (2005)
 • Kevin Zhong*, Ph.D., (2005)
 • Xuerong Liu*, M.S., (2003)
 • Ling Tong Kong*, M.S., (2003)
 • Jun Zhao*, M.S., (2003)
 • Xuan Zhang*, M.S., (2003)
 • Fangfang Du*, Ph.D., (2002)
 • Mingwei Chen*, M.S., (2002)
 • Shu-Jen "Steven" Tsai*, Ph.D., (2002)
 • Ali Alghamd*, M.S., (2002)
 • Abdel Rahman Amin Khatib*, Ph.D., (2002)
 • Bin Qiu*, Ph.D., (2002)
 • Ejaz Sabir*, Ph.D., (2002)
 • ShangHan "Steven" Tsai*, M.S., (2002)
 • Yoohuyn Kim*, M.S., (2002)
 • Aysen Arsoy*, Ph.D., (2001)
 • Xuzhu Dong*, Ph.D., (2001)
 • Sebastian Rosado*, M.S., (2001)
 • Zhenyuan Wang*, Ph.D., (2000)
 • Jeff Pu*, Ph.D., (2000)
 • Juan C. Olivares-Galvan*, Ph.D., (1999)
 • Yuwen Zhang*, M.S., (1996)
 • Shu L. Lu*, Ph.D., (1994)
 • Melanie Gonzalez, Ph.D.
 • Apsana Bhandari, Ph.D.
 • Summer F. Fabus, M.S.
 • Chengwen "Ham" Zhang, Ph.D.
 • Zhihao "Ricky" Jiang, Ph.D.
 • Mohammed Aljohani, M.S.
 • Zhongyu "Joanna" Wu*, Ph.D.
 • Jon Burgett*, Ph.D.
 • Keith J. McKenzie, Ph.D.
 • Philip R. Irminger, M.S.
 • Steve Du*, M.B.A.
 • Russel Patterson, Ph.D.
 • Samuel C. Appl*, B.S.
 • Wei Liu*, Ph.D.
 • William Algoso*, M.S.
 • Xuemeng "Shirley" Zhang, Ph.D.
 • Abdullah Alsaffar, Ph.D.
 • Marcus A. Young, Ph.D.
 • Aakanksha Pasricha,
 • Adedasola "Das" A. Ademola, Ph.D.

Visiting Students and Scholars

 • Dr. Hailiang "Luke" Lu
 • Changchun Cai
 • Dr. Fuping Zeng
 • Dr. Jin Liu
 • Dr. Bin Wang
 • Dr. Yadong "Howard" Liu
 • Dr. Bo Wang
 • Dr. Jianyang Zhao
 • Dr. Dong Han
 • Dr. Jiandong "Jimmy" Jiang
 • Dr. Xiaorong "Julia" Zhu
 • Dr. Fatih M. Nuroglu
 • Dr. JinKwon Hwang
 • Dr. Zhenzhi "Eddie" Lin
 • Dr. Xiaoping Li
 • Dr. Tao "David" Jin*
 • Dr. Qingsheng Zhao*
 • Dr. Jing Ma*
 • Dr. Hengxu "Henry" Zhang*
 • Dr. Daeseok Rho*
 • Dr. Yong Sik Chung*
 • Dr. Gwo Jen Chiou*
 • Dr. Kyu-Min Rho*
 • Dr. Qing Dong
 • Dr. Xu Zhang
 • Dr. Il-Yop Chung*
 • Dr. Wenjing Hu
 • Dr. Jianbo Yi
 • Dr. Chunjuan Jia*
 • Dr. Wei Li*
 • Dr. Changqing "Helen" Zhu
 • Dr. Waheed Sabry*
 • Dr. Jiming Sa
 • Qi Wang
 • Xiaotong "Mark" Hu
 • Yuan Zhuang
 • Zhongyi "Alvin" Liu
 • Feifei "Ivy" Bai
 • Hao Liu
 • Yue "Shawn" Xiang
 • Liping "Alice" Li
 • Fan Liu
 • Yong "Joe" Jia
 • Zhipeng "Daniel" Liu
 • Ke "Victor" Zhang
 • Yuming "Leo" Liu
 • Yuxuan "David" Zhao
 • Gang "George" Zheng*
 • Wei "Leo" Li*
 • Yang Song*
 • Liling Huang*
 • Chun Li*
 • Xiaoqun Ding*
 • Dongsheng Yuan
 • Xue "Snow" Lin
 • Qiaomu "Clark" Zhu
 • Kanglin Liu
 • Shaofei Shen
 • Zhongmin Sun
 • Ende "Eddy" Hu
 • Chong Pan*
 • Bing Zhang*
 • Guangyu "Andrea" Feng
 • Shengyuan "Stan" Liu
 • Dr. Liang Zhang
 • Dr. Xiqian "Claire" Luo
 • Dr. Fuhua Li
 • Dr. Huangqing "Hans" Xiao
 • Dr. Yi Cui
 • Dr. Zhiyong "Alan" Yuan
 • Dr. Zhuohong "Zack" Pan
 • Dr. Jin Tan
 • Dr. Xun Gui
 • Dr. Changgang "Charles" Li
 • Dr. Ling "Linda" Fu
 • Dr. Zhiyong "Alan" Yuan*
 • Dr. Kaiqi "Peter" Sun
 • Dr. Ning "Tony" Tong
 • Dr. Qihuan "Celia" Dong
 • Dr. Yao Zhang

* - Indicates Virginia Tech affiliation.

Please contact the Webmaster if your information is incorrect or has been omitted.